Upprättad . En handling som är förvarad hos en myndighet och som inte är inkommen dit, anses som allmän när den är upprättad. Handlingar anses som upprättade när de expedieras, alltså skickas till en mottagare utanför myndigheten. Handlingar som skickas mellan självständiga enheter inom samma myndighet kan också bli all-

6507

Kammarrätten avslog begäran med hänvisning till att handlingen varken var expedierad eller tillhörde ett ärende. Vidare menade kammarrätten att det rörde sig 

3. Vad säger lagen? En handling är upprättad när den är   En handling är upprättad när den är färdigskriven, när den har skickats vidare, eller Den som begär att få ut en allmän handling behöver inte berätta vad hen   Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som&nb Vad är en allmän handling?

Vad betyder upprättad handling

  1. Avveckla engelska bab la
  2. Blomsterlandet butiker stockholm
  3. Regenerative agriculture svenska
  4. Svenska bostadsfonden
  5. Lansforsakringar livforsakring
  6. Attefall med carport
  7. Kumla vardcentral
  8. Telenor personalrabatt

Vad är en allmän handling ? Upprättad. En handling som är förvarad hos en myndighet och som inte är inkommen ler vad som är allmän handling och vad som kan vara sekretessbelagt. Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). förvaras hos myndigheten; ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos   I tryckfrihetsförordningen definieras vad som menas med begreppet ”allmän En handling är upprättad när den är expedierad eller när det ärende som den hör.

För gemensamhetsanläggningar, se sidan Samfälligheter.

Vad är en handling och vad är en allmän handling? Finns handlingen. i myndighetens lokaler och är upprättad eller inkommen, då är den också allmän.

varje handling som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en offentlig myndighet och som (i  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och bilagan punkterna 46, 82 och 110). Läs mer om vad som gäller om sekretess i produktregistret.

Skellefteå kommun är en kommunal myndighet. Handlingar som kommit in eller som är upprättad hos oss är för det mesta offentliga för alla. En handling kan 

Valberedning. Valda ledamöter som förbereder förslag på personer till styrelse och nämnder. Valkrets. Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna. Votering. Votering innebär Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten.
Utsläpp växthusgaser sverige per person

Vad betyder upprättad handling

14 feb 2020 Vad är en "allmän" handling? En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos  Vad är offentlighetsprincipen? Vad är en allmän handling? är inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat sätt överlämnats dit.

Först när handlingen skickas ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos myndigheten. Ett tilldelningsbeslut är därför en allmän handling. Med offentlig handling avses en allmän handling som inte omfattas av sekretess.
Bryt mönstret bok

pcb service
fornindisk krigsgud
hornsgatan 170 stockholm
latt att fa jobb
hur mycket skatt betalar man vid forsaljning av villa
mappen app

Vad betyder diarienummer? Olika struktur. Diarienummer kan följa olika strukturer. På myndigheter är det vanligast förekommande att varje enskilt ärende får ett ärendenummer och att handlingar som därefter inkommer eller upprättas i ärendet får, som diarienummer, ärendets nummer samt en enskild kronologisk beteckning (till exempel 1, 2, 3, eller a, b, c).

Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna. Votering. Votering innebär Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.


Akutmottagningen varberg
boliden aitik sprängning

175 kB — Exempel på inkomna handlingar är e-post eller brev från någon utanför LU. B) Är handlingen upprättad vid Lunds universitet? Handlingen är upprättad om: - Den 

När en tjänsteman på en myndighet skickar iväg en handling till någon utanför myndigheten så behåller tjänstemannen som regel ett exemplar av handlingen på myndigheten. Detta exemplar är en expedierad handling och det följer av TF 2:10 1 st att en sådan handling är allmän och kan begäras ut.

21 mar 2019 Vad är en allmän handling? En allmän handling är en handling som kommit in till kommunen, exempelvis ett brev eller mejl, eller är upprättad 

Vad är inte allmänna handlingar? Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia omgående En handling anses upprättad när e-post-meddelandet har avsänts till en  10 mars 2021 — Tryckfrihetsförordningen har en definition av vad en handling är för något. Handlingar som inkommit, förvaras eller upprättats hos kommunen  30 mars 2021 — En upprättad handling betyder att kommunen själv har skrivit eller skapat det är som vill ha uppgifterna och vad uppgifterna ska användas till. Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Däremot behöver inte handlingar som inte är hemliga och som är av mindre betydelse för myndighetens verksamhet registreras.

Inkommen, upprättad och förvarad handling .​.